Vráťme živoť do pôdy

Použitie mykorhíznych húb má okrem navýšenia a skvalitnenia Vašej úrody mnoho iných výhod. Ich aplikáciou k rastlinám pri výsadbe, alebo dodatočne k už vysadeným rastlinám ku koreňom, zabezpečíte Vašej pôde zdravie a navrátite do nej rozmanitosť mikrobionálneho života.

Mykorhízne huby okrem iného totiž produkujú glykoproteín Glomalin, ktorý sa správa ako lepidlo, drží pôdu v optimálnej konzistencii a zabraňuje jej erózii. Tento efekt oceníte hlavne v suchých oblastiach a pri pestovaní vo svahovitých terénoch, kedy takto ošetrená pôda zabezpečí stabilizáciu svahov a zadržiavanie vody.

Rastliny, ktoré sú vo Vašej záhrade ošetrené mykorhíznymi hubami sú prepojené svojimi koreňovými sústavami. Tvoria akoby jeden celok – podzemný internet. Preto spolu nesúťažia o výživu a vodu a týmto spôsobom si nekonkurujú. Všetky dostávajú svojou zväčšenou a prepojenou koreňovou sústavou to, čo potrebujú. Je to dané tým, že huby formou hýf, ktoré vytvárajú predĺžia a zahustia tento „ hubový internet“ , ktorý dokáže priviesť vodu, fosfor, draslík, dusík a iné minerálne látky aj zo vzdialenejších miest, kam by pôvodné korene rastlín nedočiahli.

Týmto znásobeným vyživovaním je zabezpečená oveľa nižšia mortalita rastlín a sú znížené nároky na Vás, ako na pestovateľa. Rastliny už totiž nie sú odkázané len na to, čo im Vy dodáte, teda pre Vás to predstavuje úsporu nákladov na hnojenie a závlahu.
Zväčšený koreňový systém vzhľadom k tomu, že je kolonizovaný mykorhíznymi hubami, vytvára akúsi fyzickú bariéru pred inými patogénmi, ako sú parazitické huby spôsobujúce choroby. Totiž pani Príroda to vo svojej nekonečnej múdrosti zariadila tak, že ak je nejaké územie už raz obsadené určitými druhmi húb ( v našom prípade priateľskými mykorhíznymi hubami), tak iné druhy ( patologické, ktoré spôsobujú hubovité ochorenia rastlín) sa tam len veľmi ťažko dostanú. Preto sú mykorhízne rastliny odolnejšie voči ochoreniam.

Mykorhízne huby sú teda živý, priateľský organizmus na koreňoch Vašich rastlín, ktorý žije dovtedy dokedy žije hostiteľská rastlina. Preto najväčšou výhodou ich aplikácie je fakt, že rastlinu ošetríte raz a máte o ňu postarané na celý život. Žiadne iné trvalé ošetrenie nemá taký význam hlavne pri trvácnych rastlinách ako sú ovocné či okrasné stromy, vinič, kríky, alebo kvety.
A tento podzemný poklad vo Vašej záhrade sa naďalej rozrastá.

Zverejnené: 10. 03. 2019

Zistite, ktorý z našich produktov
je vhodný pre vaše rastliny.

Radi by ste sa niečo spýtali? Napíšte nám!