Najčastešie otázky

Je mykorhíza hnojivo?

Nie. Mykorhízne huby sú živé organizmy. Dokážu rastlinu podporovať počas jej celého života. To nedocielite žiadnym hnojivom. Hnojivo je dôležité, pretože aj huby z neho môžu čerpať živiny pre svoj rast. Najlepšie je spolu s mykorhíznymio hubamipoužiť prírodné hnojivo Conavit.

Je možné aplikovať mykorhízu zálievkou alebo postrekom?

Bohužiaľ nie. Mykorhízne huby sa napojujú priamo na korene rastlín a preto je nutné ich aplikovať priamo ku koreňom.

Je možné aplikovať mykorhízu k už vysadeným rastlinám?

Ano. Mykorhíza sa však musí dostať priamo ku koreňom. Preto odporúčame vyhĺbenie dier do hĺbky koreňov v okolí rastliny v rozostupe 15 cm a do pripraveých dier vpraviť mykorhízny prípravok. Huby sa napoja na korene a začnú rastlinu vyživovať.

Potrebujú huby obsiahnuté vo Vašich produktoch vegetačný kľud?

Mykorhízne huby nepotrebujú vegetačný kľud, ale majú ho rovnako ako rastlina. V podstate to funguje tak, že keď je aktívna rastlina tak sú aktívne aj huby.

Je iba jeden druh pôdnych húb?

Práve naopak. Je viac druhov a preto odborníci postupne z podhubia oddenia, rozmnožia a spracujú jednotlivé huby tak, aby vyhovovali potrebám a požiadavkám zákazníkov a pestovateľov. Rôzne druhy rastlín totiž potrebujú rôzne druhy mykoírhíznych húb a to sa docieli ich odborným spracovaním.

Čo prináša spojenie mykorhíznych húb a rastlín?

 

Prírodné pestovanie
bez chémie

 

Zníženie potreby
zálievky a hnojenia

 

Zvýšenie odolnosti
rastlín

 

Vyrovnaný rast
a vyššia plodnosť

 

Zvýšený obsah
prospešných látok

 

Spolužitie
na celý život

Zistite, ktorý z našich produktov
je vhodný pre vaše rastliny.

Radi by ste sa niečo spýtali? Napíšte nám!